Klikka, et minna avalehele

VX Kivisillus OÜ
Kreutzwaldi 26 A
Rakvere 44314
Tel +372 51 09 274


Reg. kood: 10726146
KMK nr: EE 100 675 034
MTR: EE J002957
MTR: EH 10726146–0001

TEGEVUSALAD

EPO põrandad - tööstusele

Mahutite kaitse

Disbopox 443 EP-Imprägnierung

Kasutusalad:
Värvitu impregneer mineraalsetele põrandapindadele. Sobib kruntkihiks veega lahjendatavate EP-põrandavärvide alla. Järeltöötlemismaterjal mattniiskete betoon- ja kiviplaatpõrandatele.

Omadused:
Veeauru difusioonivõimeline. Sobib mattniisketele pindadele. Veekindel. Vastupidav kemikaalidele. Talub kestvat niiskust.

Disbopox 447 Wasserepoxid

Kasutusalad:
Põrandapinnad: sõidetavatele mineraalsetele põrandapindadele ja tugevatele asfaltkividele siseruumides, tööstuses, nagu teenistusruumid, keskküttekatlamajad, laod, arhiivid, kauplused, vahekäigud, evakuatsioonikäigud ja –trepid, ühiskondliku kasutusega ruumid. Seinapinnad: mineraalsetele seinapindadele, mis peavad olema väga vastupidavad kemikaalidele, desinfektsioonivahenditele või niiskusele, nagu haiglad, ventilatsioonišahtid, laboratooriumid, toiduainete- ja aromaatsete ainete tööstuse tootmisruumid.

Disbopox 478 ECC-Nivellierschicht

Kasutusalad:
Mineraalsetele põrandapindadele, mis peavad taluma suurt mehaanilist koormust, näit tööstusruumid, samuti parkimismajad, laohooned, tootmisruumid, töökojad.

Omadused:
Kasutatav mattniisketel, tsemendiga seotud aluspindadel. Isevalguva kihipaksusega 3 – 15 mm (NB! Kallet ei tohi olla). Kõrge veeauru läbilaskevõime. Sobib mullapinnaga kokkupuutes olevatele põrandapindadele ilma tihendamata, samuti magnesiit- ja anhüdriit-kiviplaatidele.

Disboxid 433 EP-Grund BF

Kasutusalad:
Kruntimisvahend või kraapepahtel põrandavärvide alla. Sideaineks Disboxid 946 Mörtelquarzile eriti kulumiskindlate tööstuslike katete ja õõnsuste valmistamiseks, murdekohtade reprofileerimiseks. Sile või libisemist takistav viimistlus. Pragude kinnivalamiseks.

Omadused:
Bensüülalkoholivaba. Ilmastikukindel. Vastupidav kemikaalidele. Talub pikaajalist mehaanilist koormust.

Disboxid 444 Dickschicht

Kasutusalad:
Kattekiht mehaanilisele ja keemilisele koormusele vastupidavatele, väga kulumiskindlatele, mineraalsetele ja metallist pindadele sise- ja välistingimustes, näit tööstusettevõtetes, milles kasutatakse tõstukeid. Kaitsekiht konstruktsioonielementidele, mis on pideva õhusaaste käes (galvaanika-hallid, akuruumid, jms.). Kanalisatsioonitehnikale.

Omadused:
Väga vastupidav kemikaalidele. Vastupidav mehaanilisele koormusele. Märgtemperatuuri taluvus kuni 40 ºC.

Disboxid 461 EP-Grund TS

Kasutusalad:
Kruntimisvahend või kraapepahtel põrandavärvide alla. Sideaineks Disboxid 946 Mörtelquarzile eriti kulumiskindlate tööstuslike katete ja õõnsuste valmistamiseks, murdekohtade reprofileerimiseks.

Omadused:
Reageerib juba alates 3 ºC juures. Kiiresti ületöödeldav. Ilmastikukindel. Vastupidav kemikaalidele. Talub pikaajalist mehaanilist koormust.

Disboxid 462 EP-Siegel

Kasutusalad:
Kruntimisvahend või kraapepahtel põrandavärvide alla. Sideaineks Disboxid 946 Mörtelquarzile eriti kulumiskindlate tööstuslike katete ja õõnsuste valmistamiseks, murdekohtade reprofileerimiseks. Sile või libisemist takistav viimistlus. Pragude kinnivalamiseks.

Omadused:
Kõrge penetratsioonivõime. Ilmastikukindel. Hästi vastupidav kemikaalidele. Talub pidevat mehaanilist koormust. Väga kaua ületöödeldav ilma lisaliivatamiseta.

Disboxid 466 EP-Schicht TS

Kasutusalad:
Mineraalsetele põrandapindadele, mis peavad olema vastupidavad keskmisest kuni suure mehaanilise koormuseni, näit suured kauplused, külmhooned, tõstukiliiklusega laohallid. Metalle töötleva ja keemiatööstuse tootmisruumid. Pealesõidu ja mahalaadimisrambid. Suured turuhallid.

Omadused:
Reageerib juba alates 3 ºC juures. Toatemperatuuril kiiresti kasutatav. Rullkihina väga hea katmistugevus. Vastupidav kemikaalidele. Ilmastikukindel. Kasutatav nii sees kui väljas.

Disboxid 467 Hartkornschicht

Kasutusalad:
Mineraalsetele põrandapindadele, mis peavad olema vastupidavad keskmisest kuni suure mehaanilise koormuseni, näit tööstusruumid, parkimismajad ja maa-alused garaažid, mis peavad olema libisemiskindlad. Alternatiiviks libisemist takistava kattekihina Disboxid EP-Antistatik-System süsteemile.

Omadused:
Libisemist takistavate, väga kulumiskindlate kattekihtide tegemiseks ühe töökäiguga. Ilma kvartsliiva puisteta. Äärmiselt hõõrdekindel, libisemist takistav pealispind (libisemist takistav: klass R10) minimaalse materjalikuluga. Väga vastupidav mehaanilisele koormusele. Väga vastupidav kemikaalidele. Püsiv kattekiht Disboxid EP-Antistatik-Systemis. Kontrollitav ja ühtlane materjali kulu tänu materjali tüüpilisele töötlusele.