Klikka, et minna avalehele

VX Kivisillus OÜ
Kreutzwaldi 26 A
Rakvere 44314
Tel +372 51 09 274


Reg. kood: 10726146
KMK nr: EE 100 675 034
MTR: EE J002957
MTR: EH 10726146–0001

TEGEVUSALAD

EPO põrandad - tööstusele

Kõrgelt koormatavad

Disboxid 436 PU-Decksiegel

Kasutusalad:
Mineraalsetele põrandapindadele ja tugevatele asfaltpindadele – siseruumides – suure kuni väga suure mehaanilise koormusega pindadele, näit tööstuslikud ruumid, milles kasutatakse tõstukmasinaid, või turuhooned.

Omadused:
Väga vastupidav kemikaalidele. Vastupidav mehaanilisele koormusele. Eriti vastupidav mehaanilisele koormusele, kuna võib pinnale katta kas isevalguva katte, isevalguva mördi või puistekihina ja rulliga puistekihi peale.

Disboxid 444 Dickschicht

Kasutusalad:
Kattekiht mehaanilisele ja keemilisele koormusele vastupidavatele, väga kulumiskindlatele, mineraalsetele ja metallist pindadele sise- ja välistingimustes, näit tööstusettevõtetes, milles kasutatakse tõstukeid. Kaitsekiht konstruktsioonielementidele, mis on pideva õhusaaste käes (galvaanika-hallid, akuruumid, jms.). Kanalisatsioonitehnikale.

Omadused:
Väga vastupidav kemikaalidele. Vastupidav mehaanilisele koormusele. Märgtemperatuuri taluvus kuni 40 ºC.

Disboxid 464 EP-Decksiegel

Kasutusalad:
Mineraalsetele põrandapindadele, mis peavad olema vastupidavad keskmisest kuni väga suure mehaanilise koormuseni, näit tootmis- ja laoruumid, kus toimub tõstukmasinate liiklus. Pealesõidu- ja mahalaadimisrambid. Suured turuhallid.

Omadused:
Vastupidav kemikaalidele. Ilmastikukindel. Kasutatav sees ja väljas, varieeruvalt pealekantav kas rulliga või isevalguva kihi, isevalguva mördi või puistekihina. Selline meetodite valik aitab materjali paremini sobitada ruumi/pinna mehaanilise koormusega.

Disboxid 467 Hartkornschicht

Kasutusalad:
Mineraalsetele põrandapindadele, mis peavad olema vastupidavad keskmisest kuni suure mehaanilise koormuseni, näit tööstusruumid, parkimismajad ja maa-alused garaažid, mis peavad olema libisemiskindlad. Alternatiiviks libisemist takistava kattekihina Disboxid EP-Antistatik-Systemile.

Omadused:
Libisemist takistavate, väga kulumiskindlate kattekihtide tegemiseks ühe töökäiguga. Ilma kvartsliiva puisteta. Äärmiselt hõõrdekindel, libisemist takistav pealispind (libisemist takistav: klass R10) minimaalse materjali kuluga. Väga vastupidav mehaanilisele koormusele. Väga vastupidav kemikaalidele. Püsiv kattekiht Disboxid EP-Antistatik-Systemis. Kontrollitav ja ühtlane materjalikulu tänu materjali tüüpilisele töötlusele.

Disboxid 948 Color-Chips

Kasutusalad:
Kunstmaterjalist chipsid individuaalseteks pealispinnakujundusteks Disbon-põrandaviimistluskihtidele sise- ja välistingimustes vastavalt tehnilisele informatsioonile.