Klikka, et minna avalehele

VX Kivisillus OÜ
Kreutzwaldi 26 A
Rakvere 44314
Tel +372 51 09 274


Reg. kood: 10726146
KMK nr: EE 100 675 034
MTR: EE J002957
MTR: EH 10726146–0001

TEGEVUSALAD

EPO põrandad - tööstusele

Keemiakindlad

Disboxid 441 Schutzanstrich

Kasutusalad:
Korrosiooni- ja keemiakaitse mineraalsetele aluspindadele ja metallidele tööstuses, näit toiduaineid- ja vürtse tootvates ettevõtetes, keemia-, tekstiili- ja paberitööstuses, ehitustööstuses, näit kõrg- ja maa-alustel ehitustöödel, tänava- ja sillaehituses, tuumatehnikas (aatomreaktorid, isotooplaboratooriumid, dekontamineerimisseadmed), laeva-, masina- ja seadmeehituses.

Omadused:
Materjal on kõvastunud olekus: ilmastikukindel ja vastupidav keemilisele ja mehaanilisele koormusele. Veekindel, vedelate soolalahuste, leelislahuste ja lahjendatud hapete, bensiini-, õli-, rasvakindel. Kuivtemperatuuril koormatav -30 ºC-st kuni 150 ºC-ni. Märgtemperatuuril koormatav kuni 40 ºC-ni. Dekontamineeritav.

Disboxid 444 Dickschicht

Kasutusalad:
Kattekiht mehaanilisele ja keemilisele koormusele vastupidavatele, väga kulumiskindlatele, mineraalsetele ja metallist pindadele sise- ja välistingimustes, näit tööstusettevõtetes, milles kasutatakse tõstukeid. Kaitsekiht konstruktsioonielementidele, mis on pideva õhusaaste käes (galvaanika-hallid, akuruumid, jms.). Kanalisatsioonitehnikale.

Omadused:
Väga vastupidav kemikaalidele. Vastupidav mehaanilisele koormusele. Märgtemperatuuri taluvus kuni 40 ºC.

Disbopox 447 Wasserepoxid

Kasutusalad:
Põrandapinnad: sõidetavatele mineraalsetele põrandapindadele ja tugevatele asfaltkividele siseruumides, tööstuses, nagu teenistusruumid, keskküttekatlamajad, laod, arhiivid, kauplused, vahekäigud, evakuatsioonikäigud ja –trepid, ühiskondliku kasutusega ruumid. Seinapinnad: mineraalsetele seinapindadele, mis peavad olema väga vastupidavad kemikaalidele, desinfektsioonivahenditele või niiskusele, nagu haiglad, ventilatsioonišahtid, laboratooriumid, toiduainete- ja aromaatsete ainete tööstuse tootmisruumid.