Klikka, et minna avalehele

VX Kivisillus OÜ
Kreutzwaldi 26 A
Rakvere 44314
Tel +372 51 09 274


Reg. kood: 10726146
KMK nr: EE 100 675 034
MTR: EE J002957
MTR: EH 10726146–0001

TEGEVUSALAD

EPO põrandad - tööstusele

Antiaatilised põrandad

Disboxid EP-Antistatik-System

Kasutusalad:
Staatilise energia ärajuhtivusega põrandapindadele.

Omadused:
Mitmekesised võimalused pealispinna struktureerimiseks tänu 3-le kattekihile. Vastab keemiatööstuse kutseliidu nõudmistele ärajuhtivate põrandapindade kohta. Kõvenenud kiht on kestva ärajuhtimisvõimega, elektrostaatiline laadimine on takistatud. Mehaaniliselt koormatav. Hõõrdekindel. Väga vastupidav kemikaalidele. Väga suur temperatuuritaluvus. Kõvenenud kiht peab kuivadele temperatuurierinevustele vastu vahemikus –30 ºC kuni +90 ºC. Disboxid 471 AS-Grund; ärajuhtiv epovaik, vee baasil, pigmenteeritud.

Disboxid Gewässerschutz-System Antistatik Neu

Kasutusalad:
Mineraalsete põrandapindade tihendamiseks, põlemis-, ka plahvatusohtlike – vett ohustavate ainete vastu.

Omadused:
Saksa Ehitustehnika Instituudi poolt kontrollitud, omab luba kasutamiseks veekaitseseadmetes. Lubatud 20 kemikaalide grupi puhul veekaitse ehitus- ja kontrollinormide järgi. Lubatud hoiustamis-, täite- ja katmisseadmetes ehitusjärelvalve loaga Z-59.12-44 ja Z-59.12-45. Sõidetav, mehaaniliselt koormatav, seega tootmis-, töötlemis- ja kasutamisseadmetes kasutatav. Ainulaadne süsteemiülesehitus. 2-kihiline viimistlus System Standard Neu süsteemi puhul. 3-kihiline System Antistatik Neu süsteemi puhul.

Disboxid PU-Antistatik-System
Disboxid PU-Antistatik-System on ette nähtud antistaatiliste põrandakattekihtide valmistamiseks. See koosneb neljast süsteemi kuuluvast tootest. Viimistluskiht Disbothan 429 PU-Decksiegel AS on painduvkõva polüuretaan ja sobib seetõttu suurepäraselt termoplastsetele kõva asfaldiga kaetud aluspindadele ja suure mehaanilise koormusega mineraalsetele aluspindadele. Süsteem on väga vastupidav kemikaalidele.

Kasutusalad:
Kõva asfaldiga kaetud pinnad ja mineraalsed põrandapinnad siseruumides, mis peavad vastu pidama väga suurele mehaanilisele koormusele ning millele on ette nähtud maandustakistused RE alla 106 oomi, nagu ruumid, milles toodetakse või ladustatakse plahvatusohtlikke aineid; pooljuhtide tööstuse tootmishooned, laboratooriumid ja meditsiiniasutuste ruumid, kus paiknevad elektroonilised instrumendid; ruumid, kus kasutatakse elektrooniliselt juhitavaid sõidukeid; elektroonikatööstuse tootmisruumid.