Klikka, et minna avalehele

VX Kivisillus OÜ
Kreutzwaldi 26 A
Rakvere 44314
Tel +372 51 09 274


Reg. kood: 10726146
KMK nr: EE 100 675 034
MTR: EE J002957
MTR: EH 10726146–0001

TEGEVUSALAD

Soojustamine

Põrandate soojustamiseks kasutatakse tavaliselt kas spetsiaalseid soojustusvillaplaate või vahtpolüstürooli. Soojustusvillaplaate kasutatakse harvem nende kõrgema hinna tõttu. Samas on need korruspõrandate soojustamisel paremate heliisolatsiooni näitajatega kui vahtpolüstürool. Kasutades vahtpolüstürooli peab selle survetugevusklassiks olema märgitud vähemalt EPS 80, garaažis võiks olla natuke tugevam, näiteks EPS 100. Minimaalne kihipaksus eluruumides on 50 mm, põrandakütte torustiku paigaldamisel vähemalt 75 mm. Võimalusel paigaldatakse vahtpolüstürool kahes kihis (näiteks 25+50mm) jälgides, et liitekohad ei kattu. Loomulikult on paksemal kihil ka suurem isoleerimisvõime, mis annab hiljem omakorda kokkuhoidu küttelt.
Valamise järgselt toimuvad betoonplaadis erinevad mahumuutused. Seetõttu peab põrand betooni kuivamisel kindlasti olema seintest eraldatud. Kui põrandasse ei tule küttetorustikku, siis vahe seinaga peaks olema vähemalt 1cm. Kui aga paigaldatakse põrandaküttetorustik, siis peab põranda perimeetri isoleerimiseks kasutama vähemalt 25 mm vahtpolüstürooliribasid. Pärast põrandasoojustusmaterjali paigaldamist tuleb soojustus- ja teiste kasutatud materjalide jäägid kokku korjata, vastasel juhul võivad need põranda valamisel pinnale tõusta ja raskendada või rikkuda põranda silumise.