Klikka, et minna avalehele

VX Kivisillus OÜ
Kreutzwaldi 26 A
Rakvere 44314
Tel +372 51 09 274


Reg. kood: 10726146
KMK nr: EE 100 675 034
MTR: EE J002957
MTR: EH 10726146–0001

TEGEVUSALAD

Betoneerimine

Ühtlase kvaliteediga põranda saamiseks tuleb betoonisegu tellida betoonitehasest. Põrandasegu mark võiks olla vähemalt B-25. Üks kuupmeeter põrandasegu kaalub vähemalt 2,5 tonni. Segu tassimine käsitsi on väga vaevarikas. Suvel tahkub segu juba ühe tunniga ning uuesti veega vedeldades halveneb selle kvaliteet oluliselt. Seepärast oleks soovitav tellida segu PUMI-ga (segutünni ja -pumbaga auto). Segukihi paksus peab eluruumides olema vähemalt 7 cm, garaažis minimaalselt 10 cm. Garaažis võiks kasutada ka tugevamat betooni, sobib näiteks mark B-30. Garaaži põranda pinnale ei panda sageli mingit kaitsvat katet. Ise valatud põrand jääb tavaliselt ka masinhõõrutiga lihvimata. See aga tähendab, et hiljem hakkab põrand autost tilkuva vee ja soola tõttu tolmama. Samuti kulutavad auto naelkummid põrandale rajad sisse. Eelmainitud kahjustuste vältimiseks on võimalik kasutada erinevaid pinnatugevdajaid.

Põrandakütte torustiku paigaldamisel peab torude peale jääma vähemalt 2,5 cm paksune segukiht. Samuti tuleb põrandaküttetorud enne põranda valamist kindlasti survestada. Vastasel korral hakkab hilisemal kütmisel torude paisumine põrandat lõhkuma. Vähem kui ühe kuu vanust betoonpõrandat ei tohi toruküttega kütta. Ei tohi ka lasta põrandal enne vajaliku tugevuse saavutamist läbi külmuda. Külmumine põhjustab betoonikihtide hilisema eraldumise. Põranda tugevuse saavutamiseks on vaja vähemalt +8 °C temperatuuri ligikaudu 20 päeva. Niiskus kuivab jahedas ruumis põrandast välja mitmeid kuid. Niiskele põrandale ei tohi paigaldada põrandakatteid. Eriti niiskustundlikud on parketid ja PVC-katted.
Betooni paigaldamine ilma vastava kogemuseta on keerukas ettevõtmine. Kui teadmisi ja kogemust napib on alati võimalik küsida nõu vastava ala asjatundjalt.